HOME  
网站地图 院长信箱
【留言板】
搜索留言
招生咨询在线
交流合作咨询在线
教务咨询在线
人才咨询在线
校园开放日专栏
就业咨询在线
学工咨询在线
后勤咨询在线
校友联谊在线
在校生家长专栏
幼儿园咨询在线
图书馆咨询在线
管理留言
    您目前的位置:首页>留言板>招生咨询在线
招生咨询在线
信息公告区 常见问题区 问答区 刷新
1/776 首页 上一页 下一页 尾页  跳到
序号 问题列表 留言者 留言时间 回复时间 点击数
1 e通卡 大一新生 2019-09-10 2019-09-11 42
2 新生报告<a>1</a> 111<a>1</a> 2019-09-08 2019-09-11 34
3 关于新生档案 新生家长 2019-09-05 2019-09-05 37
4 学生收快递地址 学生家长 2019-09-01 2019-09-02 99
5 医保问题 新生家长 2019-08-30 2019-08-30 38
6 带材料 新生 2019-08-25 2019-08-26 85
7 关于参军入伍保留学籍 李宇康 2019-08-25 2019-08-26 89
8 咨询报读 kiki 2019-08-24 2019-08-26 69
9 咨询报读 kiki 2019-08-24 2019-08-26 47
10 接站 新生家长 2019-08-24 2019-08-26 58
11 缴费问题 家长 2019-08-23 2019-08-26 58
12 住宿 家长 2019-08-23 2019-08-26 81
13 宿舍问题 福建考生 2019-08-23 2019-08-26 56
14 迁户口 2019-08-23 2019-08-23 37
15 续费缴存 新生 2019-08-21 2019-08-22 121
16 智慧团建 同学 2019-08-20 2019-08-21 103
17 学费 阿昊 2019-08-20 2019-08-21 121
18 新生服务平台 黄沛洋 2019-08-20 2019-08-21 103
19 学校开放日 福建理科新生 2019-08-20 2019-08-21 99
20 宿舍用电 辽宁文科 2019-08-19 2019-08-19 206
21 缴学费咨询 家长 2019-08-18 2019-08-18 210
22 注册时间 19新生 2019-08-18 2019-08-18 121
23 团关系以及班级群 学生 2019-08-17 2019-08-17 57
24 垫被 家长 2019-08-17 2019-08-17 159
25 智慧团建中关系转接的申请加入的组织名字 2019-08-16 2019-08-17 109
26 缴费问题 ll 2019-08-16 2019-08-17 122
27 个人档案 19级新生 2019-08-16 2019-08-17 86
28 转团组织 已录取的学生 2019-08-16 2019-08-17 85
29 关于转团 福建考生 2019-08-15 2019-08-15 26
30 团关系 山西 2019-08-15 2019-08-15 17
1/776 首页 上一页 下一页 尾页  跳到

 
 
Copyright©厦门大学嘉庚学院 since 2004,All Rights Reserved
传真:0596-6288214;电话:0596-6288506;E-mail:;招生热线:0596-6288416;招聘热线:0596-6288529
通信地址:福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区;邮政编码:363105
本站域名:(教育网)、kingphon.com(公网)和wap.xujc.com(手机网),建议使用IE5.5以上浏览器访问本站
厦门大学ICP:D200017